De Anninksschool

…  is een openbare basisschool voor montessorionderwijs, opgericht in 1958 en omgevormd tot montessorischool in 1986. Onder het motto ‘help mij het zelf te doen’ stimuleert en helpt de leerkracht daar waar nodig. Immers, alle kinderen zijn actief en willen leren. Het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe wordt bepaald door leeftijd, interesse en omgeving.

Schoolgids 2020-2021

‘Het kind is de bouwer van de mens’

Maria Montessori


Sportdag nieuw schooljaar

Dinsdag 8 september hebben wij onze jaarlijkse sportdag in het FBK-stadion. Deze sportdag duurt van 9.00 tot 13.00 uur.

De onderbouw is om 12.00 uur klaar. Wij hebben deze dag natuurlijk veel ouderhulp nodig.

  • Van 8.15 tot 9.00 uur: klaarzetten van de materialen bij de verschillende onderdelen.
  • Assisteren bij de verschillende onderdelen.
  • Opruimen van de materialen.
  • 1-2 ouders bij de EHBO-post, met auto.

In de laatste week van de zomervakantie zullen wij een oproep sturen waarmee u zich kan aanmelden als hulpouder.

Met vriendelijke groeten,

De sportcommissie