Leerlingenzorg

Passend onderwijs en passende zorg voor ieder kind begint bij de leerkrachten. We willen met ons onderwijs recht doen aan de verschillen; niet iedereen leert immers op dezelfde manier.

 

“Als over het kind gesproken wordt, is iedereen bewogen,

allen voelen hun liefde, allen zijn ontvankelijk”

Maria Montessori

 

Elke school heeft een intern begeleider (IB’er) die de leerlingenzorg zo goed mogelijk begeleidt en coördineert. We houden ouders minimaal drie keer per jaar op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Natuurlijk is het mogelijk om naast deze geplande gesprekken een afspraak te maken met de leerkracht, eventueel samen met de IB’er. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders.

 

Als een leerling extra zorg nodig heeft, denkt de IB’er graag mee.

 

De intern begeleider op Montessori 't Annink is Mirre Hartendorp. U kunt altijd bij haar terecht.