Basisschool

Als ouders en/ of verzorgers kunt u kiezen uit verschillende scholen in Hengelo. Waarom zou u voor onze montessorischool gaan?

Kinderen en ouders omschrijven onze school als een fijne school waar veel aandacht is voor de eigenheid van het kind. De leerkrachten zien het kind en weten wat nodig is om het kind verder te laten ontwikkelen. Kinderen krijgen ruimte om, na instructie van de leerkracht, zelfstandig hun lesstof te verwerken op een wijze die bij hen past. Kinderen leren om zelf hulp te vragen als iets niet lukt en ze leren om lessen of instructie te vragen als ze iets nieuws willen leren. De leerkracht zorgt voor een leerrijke omgeving die aansluit bij de interesses en beleving van de kinderen. Kinderen werken veel met materialen en leren door te denken en te doen.

Een kind dat op een montessorischool zit is erg zelfstandig en leert zichzelf te redden.

 

Waarom kiest u voor Montessori ‘t Annink?

 • Wij stellen uw kind centraal door zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes van het kind. Om uw kind goed te kunnen volgen, gebruiken wij een kindvolgsysteem. Zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de talenten en de leervorderingen worden in kaart gebracht.
 • Onze kracht zit in het creëren van een prettige en veilige sociale (leer)omgeving.
 • Naast het leren van taal en rekenen zijn ook de creatieve vakken (muziek, crea en sport) belangrijk.
 • Op onze school werken specialisten: de leerkrachten hebben een montessoriopleiding gevolgd. Ook is er een leerkracht bewegingsonderwijs, een logopedist, fysiotherapeut, docent HVO, intern begeleider en ICT-coördinator aan school verbonden.
 • We zijn een erkende montessorischool en reflecteren meerdere keren per jaar op ons onderwijs om de kwaliteit hoog te houden. Wat is goed, wat kan beter en wat willen we anders?
 • Onze school wordt regelmatig bezocht door studenten van Saxion (opleiding PABO met montessori specialisatie), om zich te oriënteren op het montessori onderwijs of als stageschool. Door de nauwe samenwerking met de opleiding blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Kosmische educatie

… geeft het kind zicht op de ontwikkeling van het leven. Het kind wordt zich bewust van zijn plaats in en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving, voor andere mensen, voor dieren en planten. Het leert dat een balans tussen de levende en niet-levende natuur van groot belang is. Bij kosmische educatie gaan we terug in de tijd, van oerknal tot nu.

 

Uitgangspunten

 • Onderwijs in samenhang
 • Uitnodigende leeromgeving
 • Verwondering
 • Van het geheel naar de delen
 • Van de delen naar het geheel
 • Onderzoeksvragen stellen
 • Verhalen vertellen
 • Geïnspireerd door de natuur

“We lopen samen over het levenspad, want alles is met elkaar in eenheid verbonden”

Maria Montessori

 

 

Bij kosmische educatie gaat het om onderwijs waarin de samenhang van tijd (wanneer) en ruimte (waar) wordt aangeboden en onderzocht. We vragen ons af wie we zijn, waar we zijn (heden), waar we vandaan komen (verleden) en waar we naartoe gaan (toekomst).