Peuters

Op maandag 24 oktober 2022 openden wij de deuren van onze gloednieuwe Peuteropvang ’t Annink!
De rode draad bij Montessori ’t Annink is een huiselijke, veilige leerrijke omgeving en het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen. Maria Montessori zei: “We moeten kinderen helpen het zelf te doen”. Kinderen leren spelenderwijs en ze ontwikkelen zichzelf als wij de juiste lessen en materialen aanbieden. Kinderen willen graag zelfstandig zijn. Het zelf doen! Wij laten kinderen groeien door ze veel vertrouwen te geven. In onze groepen is het rustig, veilig en bieden we een heldere structuur. In een wereld vol met keuzes en mogelijkheden is zelfbeheersing belangrijk. Dit leren we de kinderen.

 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Elk kind doet ertoe. Door te werken aan een relatie en het creëren van een band, willen we bereiken dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. Het kind, ouders/ verzorgers en de medewerkers.

 

Het uitdragen van wederzijdse respect en begrip voor elkaar en de omgeving, ruimte voor diversiteit en je veilig voelen horen bij Montessori ’t Annink.

 

Praktische informatie

Hieronder even wat praktische informatie op een rij. Bij vragen kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen. 074-2916073

Mail: ellen.wolkotte@symbiohengelo.nl 

 

De peuterspeelschool is open op de maandag-, dinsdag-, woensdag en donderdagochtend van 08.30 uur – 12.30 uur. 

Op dinsdag en donderdag is er ook een mogelijkheid om de peuterspeelschool te verlengen tot 14.15 uur (de schooltijden van de Anninksschool).

 

Alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van een voorschools aanbod van 8 uur (2 dagdelen). Dit noemen wij voorschoolse educatie. Als uw kind een VVE indicatie heeft (deze wordt door de GGD afgegeven) dan wordt dit uitgebreid naar 16 uur (4 dagdelen). 

 

Voordat u uw  kind aanmeldt wilt u waarschijnlijk ook weten wat de kosten zijn. Wij vragen een ouderbijdrage voor het bezoeken van de peuterspeelschool. Voor het vaststellen van deze ouderbijdrage kijken wij naar uw inkomenssituatie.

We maken een onderscheid in ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Maar de kosten voor het peuterspeelschool bezoek zijn uiteindelijk voor alle ouders gelijk. De kosten voor peuteropvang (verlengde opvang van de peuterspeelschool) komen bovenop de kosten van de peuterspeelschool.

 

Voor meer informatie over de ouderbijdrage en kinderopvangtoeslag verwijzen u graag door naar de website van Spring! https://www.springhengelo.nl/kosten/