Onze school heeft geen continurooster

De kinderen op de Anninksschool kunnen op school hun lunch opeten. Dit gebeurt onder leiding van de groepsleerkracht. Na het eten gaan de kinderen heerlijk naar buiten om de middag weer met frisse energie te starten.