Vakanties schooljaar 2021-2022

Eerste schooldag: maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december 2021  t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag: 15 april 2022

Tweede Paasdag: 18 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart en extra vrije dag: 26 & 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022

Zomervakantie: 18 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen schooljaar 2021-2022

  • dinsdag 21 september 2021
  • vrijdag 5 november 2021
  • maandag 13 december 2021
  • vrijdag 25 maart 2022
  • maandag 30 mei 2022

Schooltijden

Groep 1 t/m 4Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 uur – 11.45 uur / 12.45 uur – 15.00 uurMaandag 8.30 uur – 11.45 uur / 12.45 uur- 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 11.45 uur / 12.45 – 15.00 uurDinsdag 8.30 – 11.45 uur / 12.45 uur – 15.00 uur
Woensdag 8.30 uur – 12.15 uurWoensdag 8.30 uur – 12.15 uur
Donderdag 8.30 uur – 11.45 uur / 12.45 uur – 15.00 uurDonderdag 8.30 uur – 11.45 uur / 12.45 uur – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 uur – 11.45 uurVrijdag 8.30 uur – 11.45 uur / 12.45 uur- 15.00 uur

We hebben geen continurooster.

Groep 1-2 hebben alle dagen gym (speellokaal/buiten)

Middenbouw en bovenbouw hebben bewegingsonderwijs op maandag en donderdag.

Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof “Vrijstelling geregeld schoolbezoek” kunt u onderstaand formulier downloaden, printen, invullen en bij de groepsleerkracht inleveren.
Aanvraag verlof