De ouderraad (OR)

… bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders. De OR organiseert en verzorgt activiteiten en zet zich in om de school voor de kinderen nóg leuker, gezelliger, sfeervoller en interessanter te maken.

Ouderbijdrage

Alleen dankzij een financiële bijdrage van ouders kan de Ouderraad (OR) veel leuke en alom gewaardeerde activiteiten voor uw kind organiseren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt. Ook verzorgt de OR koffie en thee voor ouders en verzorgers tijdens allerhande gebeurtenissen, zoals de sportdag en de algemene ouderavond. Als het schooljaar begonnen is, vragen wij u om 22,50 euro per kind over te maken op rekening NL05 INGB 0002096973 ten name van de Ouderraad, onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ en de naam van uw kind.

Meer info?

U kunt de OR rechtstreeks een e-mailbericht sturen. Een keer vrijblijvend aanschuiven tijdens een OR-vergadering? Graag zelfs!

Wat doet de OR dit schooljaar?

Bezoek onze Facebook-pagina.