Help ons!

De OR is niets zonder u. Geen hulp, geen activiteiten. Omdat we het schooljaar 2019/2020 slechts met ons vieren (!) starten, vragen we u bij deze heel vriendelijk doch zeer dringend om eens vrijblijvend aan te schuiven bij het eerste overleg op dinsdag 3 september 2019 om 19.30 uur. U krijgt dan uitleg over wat de OR zoal doet, en op welke manieren en momenten uw hulp nodig is. Spreek ons gerust persoonlijk aan, stuur een mailtje of laat een bericht achter op onze Facebook-pagina.

Sebastiaan Spijker, Patrick Damhuis, Taciany Queiroz, Kim van Leeuwen

koningsdag2017

De ouderraad (OR)

… bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders. De OR organiseert en verzorgt activiteiten en zet zich in om de school voor de kinderen nóg leuker, gezelliger, sfeervoller en interessanter te maken.

Ouderbijdrage

Alleen dankzij een financiële bijdrage van ouders kan de Ouderraad (OR) veel leuke en alom gewaardeerde activiteiten voor uw kind organiseren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt. Ook verzorgt de OR koffie en thee voor ouders en verzorgers tijdens allerhande gebeurtenissen, zoals de sportdag en de algemene ouderavond. Als het schooljaar begonnen is, vragen wij u om 22,50 euro per kind over te maken op rekening NL05 INGB 0002096973 ten name van de Ouderraad, onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ en de naam van uw kind.

Meer info?

U kunt de OR rechtstreeks een e-mailbericht sturen. Een keer vrijblijvend aanschuiven tijdens een OR-vergadering? Graag zelfs!

In de Documenten_AO_2018 leest u meer over wat de OR zoal deed en doet.

IMG_2992

Wat doet de OR dit schooljaar?

Bezoek onze Facebook-pagina.

IMG_2995