Onze Open dag

… vindt jaarlijks plaats op een van de eerste zaterdagen van voorjaarsmaand maart. Het is voor uw kind en u een uitstekende manier om kennis te maken met onze school, onze leerkrachten, onze leerlingen en hun ouders.

In de groepen zijn leerlingen aan het werk en ook de leerkrachten kunnen naar hartenlust bevraagd worden. Ook de peuterspeelzaal die letterlijk en figuurlijk aan onze school verbonden is, zal zich presenteren. In de hal worden koffie, thee en warme wafels geserveerd. Hier zijn ouders aanwezig die zich inzetten voor onze school door bijvoorbeeld het overblijven te ondersteunen of omdat ze zitting nemen in de ouder- of medezeggenschapsraad.