Logopedie

… is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Voor deze zorg werkt de Anninksschool samen met de specialisten van Logopedie Direct.

Hoe gaan we te werk?

 1. Een leerkracht deelt zijn zorg met de intern begeleider. Er wordt gekozen voor extra ondersteuning in de vorm van logopedie.
 2. De leerkracht of intern begeleider informeert de ouders.
 3. De ouders halen een verwijsbrief bij de (huis)arts of specialist.
 4. De ouders melden het kind aan bij de logopediste voor een intakegesprek.
 5. Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek en (indien nodig) een behandeling. Deze behandeling vindt doorgaans op school plaats.

De behandeling

 • Een behandeling duurt 25 minuten. Het tijdstip van de behandeling kan wekelijks verschillen.
 • De totale behandelduur wisselt per kind.
 • Voor het maximale effect oefent het kind ook thuis.
 • De oefeningen bewaart het kind in de logopediemap.

Waar kan ik de logopediste vinden?

 • De logopedieruimte bevindt zich rechts naast de hoofdingang.
 • De logopediste is iedere maandag, woensdag en vrijdag aanwezig.

De voordelen van logopedie in de Anninksschool

 • Direct contact met de ouders, leerkracht(en) en intern begeleider.
 • Logopedie onder schooltijd, waardoor een kind maximaal 25 minuten uit de klas is.
 • Continuïteit en het resultaat van de behandeling is relatief hoog.
 • Bij twijfel een korte (logopedische) screening.
 • Logopedie op school sluit aan bij de vraag van de overheid naar Passend Onderwijs.
 • De logopedie wordt (ook op school) vergoed vanuit de basisverzekering.

Even voorstellen

Mijn naam is Savanna Hoekstra. Als logopedist ben ik sinds september
2018 werkzaam op de Anninksschool in Hengelo. Tijdens mijn studie heb ik
ervaringen opgedaan zowel in de praktijk als (speciaal)basisonderwijs.

Als logopedist in opleiding heb ik interne scholingen gevolgd over
begrijpend lezen, beginnende geletterdheid, OMFT en fonologische
vaardigheden en lezen. Daarnaast heb ik veel ervaring op gedaan met
spraak- en taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en afwijkend
mondgedrag bij kinderen.

Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u mij vinden op de Anninksschool.
Zijn er vragen of wilt u graag kennis maken, loop gerust even binnen.
Tot ziens!

 

Logopedie Direct op de Anninksschool is een dependance van logopediepraktijk ‘Logopedie Direct’ in Hengelo. De hoofdlocaties  zijn gevestigd aan de H.C. Pootstraat (Groot Driene) en aan de Deurningerstraat.