Kunst en cultuur

Door deelname aan het afwisselende programma Kunst op school wordt bij onze kinderen de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn bevorderd. Dit is van groot belang voor de betrokkenheid van kinderen bij de samenleving en voor het ontwikkelen van begrip voor andere normen, waarden en culturen. Het vormt de basis voor het bewust handelen en stimuleert het gebruik van de vier basisvaardigheden van het geheugen: het waarnemen, het verbeelden, het conceptualiseren en het analyseren van de werkelijkheid.

IMG_1803

Een creatie gemaakt in de klas tijdens een crea-opdracht.

Kunst op School is een educatief programma voor de basisschoolleerlingen van Hengelo. Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar krijgen in hun schoolcarrière te maken met de volgende kunst- en cultuurdisciplines:

  • beeldende- en audiovisuele kunst
  • film
  • literatuur
  • muziektheater
  • cultureel erfgoed
  • dans en theater

Elk kind doet dit op een ‘receptieve manier’, bijvoorbeeld door het bekijken van een dansvoorstelling of op een ‘actieve manier’, door bijvoorbeeld een kunstwerk te maken tijdens een creatieve les.

Het programma komt tot stand dankzij de samenwerking van de gemeente Hengelo, het onderwijs en de Hengelose culturele kernvoorzieningen:

  • Bibliotheek Hengelo
  • Oyfo Kunst & Techniek
  • Historisch Museum Hengelo
  • Schouwburg Hengelo

Al deze instellingen bieden kunst- en cultuureducatieve projecten of voorstellingen die aansluiten op de belevingswereld van het kind.