Kiezen voor montessori

Als ouders en/ of verzorgers kunt u kiezen uit verschillende scholen in Hengelo. Waarom zou u voor onze montessorischool gaan?

Kinderen en ouders omschrijven onze school als een fijne school waar veel aandacht is voor de eigenheid van het kind. De leerkrachten zien het kind en weten wat nodig is om het kind verder te laten ontwikkelen. Kinderen krijgen ruimte om, na instructie van de leerkracht, zelfstandig hun lesstof te verwerken op een wijze die bij hen past. Kinderen leren om zelf hulp te vragen als iets niet lukt en ze leren om lessen of instructie te vragen als ze iets nieuws willen leren. De leerkracht zorgt voor een leerrijke omgeving die aansluit bij de interesses en beleving van de kinderen. Kinderen werken veel met materialen en leren door te denken en te doen.

Een kind dat op een montessorischool zit is erg zelfstandig en leert zichzelf te redden.

Waarom kiest u voor de Anninksschool?

  • Wij stellen uw kind centraal door zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes van het kind. Om uw kind goed te kunnen volgen, gebruiken wij een kindvolgsysteem. Zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de talenten en de leervorderingen worden in kaart gebracht.
  • Onze kracht zit in het creëren van een prettige en veilige sociale (leer)omgeving.
  • Naast het leren van taal en rekenen zijn ook de creatieve vakken (muziek, crea en sport) belangrijk.
  • Op onze school werken specialisten: de leerkrachten hebben een montessoriopleiding gevolgd. Ook is er een leerkracht bewegingsonderwijs, een logopedist, fysiotherapeut, docent HVO, intern begeleider en ICT-coördinator aan school verbonden.
  • We zijn een erkende montessorischool en reflecteren meerdere keren per jaar op ons onderwijs om de kwaliteit hoog te houden. Wat is goed, wat kan beter en wat willen we anders?
  • Onze school wordt regelmatig bezocht door studenten van Saxion (opleiding PABO met montessorispecialisatie), om zich te oriënteren op het montessorionderwijs of als stageschool. Door de nauwe samenwerking met de opleiding blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.