Kiezen voor montessori

Als ouder kunt u kiezen uit verschillende scholen in Hengelo. Waarom zou u voor het montessorionderwijs gaan?

 • Een montessorischool onderscheidt zich van andere scholen door de specifieke montessorivisie en de montessorimaterialen.
 • Een montessorischool sluit makkelijker aan bij de beleving en interesses van uw kind.
 • Het speciale montessorimateriaal stimuleert de zelfwerkzaamheid.
 • Leerstof wordt gevisualiseerd en kinderen leren door te handelen.

Waarom kiest u voor de Anninksschool?

 • Wij stellen uw kind centraal door zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes van het kind. Om uw kind goed te kunnen volgen, gebruiken wij een kindvolgsysteem. Zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de talenten en de leervorderingen worden in kaart gebracht.
 • Onze kracht zit in het creëren van een prettige en veilige sociale (leer)omgeving.
 • Naast het leren van taal en rekenen zijn ook de creatieve vakken (muziek, crea en sport) belangrijk.
 • Op onze school werken specialisten: de leerkrachten hebben een montessoriopleiding gevolgd. Nieuwe leerkrachten worden ‘gemontessorischoold’. Ook is er een logopedist, fysiotherapeut, docent HVO, intern begeleider en ICT-coördinator aan school verbonden.
 • Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (Het Montessori College, OSG Montessori).
 • We zijn een erkende montessorischool en reflecteren meerdere keren per jaar op ons onderwijs om de kwaliteit hoog te houden. Wat is goed, wat kan beter en wat moeten we veranderen? Het middenmanagement neemt het voortouw om samen met het team veranderingen door te voeren.
 • Onze school wordt regelmatig bezocht door studenten van Saxion (opleiding PABO met montessorispecialisatie), om zich te oriënteren op het montessorionderwijs of als stageschool. Door de nauwe samenwerking met de opleiding blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Anninksschool in het nieuws