Symbio is de nieuwe naam van de stichting die voortkomt uit de integratie op 1 augustus 2020 van de Dr. Schaepmanstichting en Stichting Scholengroep Primato. Onder Symbio valt ook kinderopvangorganisatie Spring! peuterspeelscholen.

Onderstaande link verwijst u naar de website van Symbio. Hier vindt u informatie over o.a onze missie/visie en ziet u een overzicht van alle scholen en peuterspeelscholen die binnen onze stichting vallen.

http://www.symbiohengelo.nl