Ouderbijdrage

Alleen dankzij een financiële bijdrage van ouders kan de Ouderraad (OR) veel leuke en alom gewaardeerde activiteiten voor uw kind organiseren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt. Ook verzorgt de OR koffie en thee voor ouders en verzorgers tijdens allerhande gebeurtenissen, zoals de sportdag en de algemene ouderavond. Als het schooljaar begonnen is, vragen wij u om 22,50 euro per kind over te maken op rekening  NL05 INGB 0002096973 ten name van de Ouderraad, onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ en de naam van uw kind.

Schoolreisgeld

De schoolreizen vinden jaarlijks in het voorjaar plaats. We vragen u lopende het schooljaar om uw bijdrage over te maken op rekening NL46 SNSB 08 525 54 834 ten name van de Anninksschool, onder vermelding van de naam van de leerkracht en de naam van uw kind.

De bedragen per kind:
groep 1 t/m 6: 30 euro
groep 7 (Haps): 60 euro (bedrag is gewijzigd)
groep 8 (Ameland): 100 euro

Overblijven

Voor een ’10-rittenkaart’ betaalt u 14 euro.
Incidenteel overblijven kost 1,70 euro.
Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL13 INGB 0004368763 ten name van de Stichting Overblijven, onder vermelding van de naam van de leerkracht en de naam van uw kind.

Onze directeur beheert de overblijfgelden en brengt de leerkracht op de hoogte van gestorte bedragen.