Ouderbijdrage

Alleen dankzij een financiële bijdrage van ouders kan de Ouderraad (OR) veel leuke en alom gewaardeerde activiteiten voor uw kind organiseren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt. Ook verzorgt de OR koffie en thee voor ouders en verzorgers tijdens allerhande gebeurtenissen, zoals de sportdag en de algemene ouderavond. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt ieder jaar het bedrag van de ouderbijdrage vastgesteld. U ontvangt hier in de loop van het schooljaar informatie over.

Schoolreisgeld/ Kampgeld

Wanneer het jaarlijkse schoolreisje of kamp weer op de planning staan, krijgt u hier bericht over. Evenals een betaallink waarop u de gelden kunt overboeken. Uiteraard berichten wij u tijdig over de hoogte van deze bedragen.

N.B wanneer u als ouder moeite heeft met het betalen van bovengenoemde activiteiten, dan hebben we daar als school uiteraard alle begrip voor. Neemt u dan alstublieft contact op met Ellen Wolkotte.

ellen.wolkotte@symbiohengelo.nl

074-2916073

Of loopt u even binnen.