Ouderbijdrage

Alleen dankzij een financiële bijdrage van ouders kan de Ouderraad (OR) veel leuke en alom gewaardeerde activiteiten voor uw kind organiseren, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasontbijt. Ook verzorgt de OR koffie en thee voor ouders en verzorgers tijdens allerhande gebeurtenissen, zoals de sportdag en de algemene ouderavond. Als het schooljaar begonnen is, vragen wij u om 22,50 euro per kind over te maken op rekening NL43 BUNQ 2055 3697 33 (let op: dit is een nieuw rekeningnummer) ten name van de Ouderraad, onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ en de naam van uw kind.

Schoolreisgeld

De schoolreizen vinden jaarlijks in het voorjaar plaats. We vragen u lopende het schooljaar om uw bijdrage over te maken op rekening NL46 SNSB 08 525 54 834 ten name van de Anninksschool, onder vermelding van de naam van de leerkracht en de naam van uw kind.

De bedragen per kind:
groep 1 t/m 6: 30 euro
groep 7 (Haps): 60 euro (bedrag is gewijzigd)
groep 8 (Ameland): 100 euro