Opleiden in de School (OidS)

… is bij uitstek een vorm van opleiden die past bij de Anninksschool. Zelfstandigheid, leren in vrijheid en sociale vaardigheid zijn onlosmakelijk verbonden aan ons motto ‘help mij het zelf te doen’. Daarom is onze school sinds 2015 een opleidingsschool.

OidS is het beste model voor het opleiden van leraren. Door al in een vroeg stadium theorie aan praktijk te koppelen, worden APO-studenten van hogeschool Saxion beter voorbereid op het lesgeven, krijgen ze een bredere kijk op de schoolomgeving en hechten ze meer belang aan collegiale samenwerking.

Zo helpt de Anninksschool bij het vormen van toekomstige leerkrachten en het behoud van kwaliteit in het basisonderwijs.

IMG_5181

Lees hier meer