Help mij het zelf te doen

‘Mijn kind is niet geschikt voor het montessorionderwijs, want het heeft structuur nodig,’ hoor je ouders weleens zeggen. Maar de vrijheid in een montessorigroep kan alleen maar bestaan dankzij een duidelijke structuur. En daar horen ook regels bij.

In de visie van Maria Montessori heeft elk kind onbewust een doel: het wíl groot worden. Dat moet het zelf doen. En daar heeft het vrijheid voor nodig, maar ook de hulp van de volwassenen in zijn omgeving.

Vrijheid in gebondenheid

Het ene kind werkt taakgericht op een iPad, het andere vraagt een klasgenoot hulp bij een rekenwerkje, het derde zit gebogen over zijn eigen gedicht en op de gang onderzoeken twee kinderen de werking van magneten. Wie een montessorigroep binnenloopt kan het zo aantreffen, allemaal op hetzelfde moment. De kinderen zijn bezig, rustig en geconcentreerd, soms zachtjes overleggend, zonder dat de leerkracht per se op een vaste plek is.

“De omgeving moet zo veel mogelijk voldoen aan de behoeften van de kinderen in iedere ontwikkelingsfase”

Maria Montessori

Bij het dagelijkse werken in de groep kiezen de kinderen hun eigen werk. Zo spelen ze in op hun eigen spontane belangstelling. In principe bepalen ze zelf wanneer en hoelang ze met bepaalde werkjes bezig zijn. De leerkracht bepaalt in het belang van het kind wat wel en niet mag. Zo ontwikkelt het kind zelfbeheersing. 

“Help een kind nooit met een taak die hij zelf wel kan volbrengen”

Maria Montessori

De leerkracht

De leerkracht helpt de kinderen zelf te werken. Maar dat betekent niet dat hij of zij alleen maar toekijkt. Hij zorgt voor een uitnodigende, verzorgde en veilige omgeving, stimuleert de kinderen, biedt ze materiaal en leerstof aan.

Door de individuele benadering kent de leerkracht de zwakke en sterke punten van het kind en speelt daarop in. Hij observeert, registreert en toetst de leervorderingen en de ontwikkeling van de leerling, en past zijn aanpak aan op de resultaten.

In een wereld waar keuzes onbeperkt zijn, alles voor het grijpen ligt, is zelfbeheersing een eigenschap die je al vanaf de kindertijd moet ontwikkelen. Zelfbeheersing zou voor deze eeuw wel eens net zo doorslaggevend kunnen zijn als alfabetisering rond de vorige eeuwwisseling.

Kiezen voor montessori, Els Wasmann-Peters, p. 21