1986

In de periode 1982 t/m 1986 werd de Anninksschool omgevormd tot montessorischool. Hieronder vindt u de tijdlijn.

De hele school werkt nu volgens het principe van Maria Montessori en is daarmee officieel een montessorischool.

1986-omvorming

De Wethouder die de omvorming heeft geïnitieerd is Ben Boswinkel, de man van juf Jitty.

Dit was de diploma-uitreiking in de hal. Inmiddels zijn deze leerkrachten gepensioneerd.

tl-diplo-uitr86.jpg.300x209.6

Programma

  • 09.00 uur Ontvangst gasten
  • 09.15 uur bezoek aan de bouwgroepen
  • 10.00 uur Naamonthulling
  • 10.45 uur Offieel gedeelte van de voltooiing ombouw
  • 11.30 uur Afsluiting

De officiële onthulling van de naam en daarmee de voltooiing van de  ombouw van OPENBARE SCHOOL naar MONTESSORIschool zal gebeuren door de Hengelose Wethouder van Onderwijs, gezamenlijk met de oud Wethouder van Onderwijs (welke het start tot der omvorming heeft gegeven). Tevens zal de voorzitter van de landelijke Montessori- vereniging ook zijn steentje bijdragen, terwijl onze Montessorikinderen, als middelpunt van het gebeuren, algemene hulp zullen verlenen.