“Niemand is vrij zonder zelfstandigheid”

Maria Montessori