De Masterclass

… is een programma voor kinderen uit groep 8 van het primair onderwijs die een extra uitdaging nodig hebben en zich de leerstof makkelijk eigen maken. Ze komen een dagdeel bij elkaar en werken aan verschillende projecten. De Masterclass is alleen voor kinderen van Primato-scholen.

Het programma richt zich zowel op de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en gastdocenten. De meeste projecten zijn ontwikkeld door de gespecialiseerde leerkrachten van de Masterclass. Het Bataafs Lyceum verzorgt ook een spannend project.

Voor wie is de Masterclass?

De projecten uit de Masterclass zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong. We toetsen dat eenvoudig: een kind moet VWO-niveau hebben (A voor begrijpend lezen en rekenen). De kinderen die meedraaien in de Masterclass moeten tevens een ochtend per week lestijd op hun eigen school kunnen missen. Verder moet het kind gemotiveerd zijn om onbekend terrein te verkennen, en het leuk vinden om dit samen te doen met andere kinderen die misschien wel heel andere dingen leuk vinden.

Hoe komt uw kind in aanmerking voor de Masterclass?

De leerkracht van de bovenbouw bepaalt of het kind in aanmerking komt voor de Masterclass. Dit wordt uiteraard met de ouders besproken.

Lees meer …