Een leerlingenraad

… hoort bij een montessorischool; het is een onderdeel van kosmische educatie. De leerlingenraad bestaat bij ons op school al minstens 20 jaar. Het is een gekoesterde traditie. Kinderen maken via de leerlingenraad kennis met de betekenis van democratie, een woord dat is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij). Democratie betekent dus letterlijk: heerschappij van het volk.

Wat leren de kinderen?

  • Kinderen kunnen invloed uitoefenen op onze schoolorganisatie.
  • Ze leren om namens een groep te spreken.
  • Ze leren om een standpunt met argumenten te verdedigen.
  • Ze ervaren dat niet alles wat je wilt ook daadwerkelijk lukt.
  • Ze leren om zichzelf te presenteren tijdens de verkiezingen.

Verkiezingen

Kinderen uit groep 5 of hoger kunnen zich inschrijven voor de verkiezingen. Na de immer spannende stemming komt er een winnaar naar voren; degene die de meeste stemmen heeft. Er worden ook reserveleden gekozen.

Tijdens een bonte middag neemt de oude leerlingenraad afscheid en wordt de nieuwe leerlingenraad gepresenteerd.

Hoe gaan ze te werk?

  • Alle kinderen kunnen briefjes inleveren met vragen.
  • De leerlingenraad bespreekt de ingekomen briefjes en bekijkt de mogelijkheden. De leerlingenraad vergadert meestal op een vrijdagmiddag, onder leiding van een leerkracht.
  • De afspraken worden genotuleerd.
  • De beslissing wordt teruggekoppeld naar de klas.