Kosmische educatie

… geeft het kind zicht op de ontwikkeling van het leven. Het kind wordt zich bewust van zijn plaats in en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving, voor andere mensen, voor dieren en planten. Het leert dat een balans tussen de levende en niet-levende natuur van groot belang is. Bij kosmische educatie gaan we terug in de tijd, van oerknal tot nu.

Uitgangspunten

  • Onderwijs in samenhang
  • Uitnodigende leeromgeving
  • Verwondering
  • Van het geheel naar de delen
  • Van de delen naar het geheel
  • Onderzoeksvragen stellen
  • Verhalen vertellen
  • Geïnspireerd door de natuur

“We lopen samen over het levenspad, want alles is met elkaar in eenheid verbonden”

Maria Montessori

Bij kosmische educatie gaat het om onderwijs waarin de samenhang van tijd (wanneer) en ruimte (waar) wordt aangeboden en onderzocht. We vragen ons af wie we zijn, waar we zijn (heden), waar we vandaan komen (verleden) en waar we naartoe gaan (toekomst).