Kosmische educatie

… geeft het kind zicht op de ontwikkeling van het leven. Het kind wordt zich bewust van zijn plaats in en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving, voor andere mensen, voor dieren en planten. Het leert dat een balans tussen de levende en niet-levende natuur van groot belang is. Bij kosmische educatie gaan we terug in de tijd, van oerknal tot nu.

Uitgangspunten

  • Onderwijs in samenhang
  • Uitnodigende leeromgeving
  • Verwondering
  • Van het geheel naar de delen
  • Van de delen naar het geheel
  • Onderzoeksvragen stellen
  • Verhalen vertellen
  • Geïnspireerd door de natuur

FullSizeRenderKe-hal7

“We lopen samen over het levenspad, want alles is met elkaar in eenheid verbonden”

Maria Montessori

Bij kosmische educatie gaat het om onderwijs waarin de samenhang van tijd (wanneer) en ruimte (waar) wordt aangeboden en onderzocht. We vragen ons af wie we zijn, waar we zijn (heden), waar we vandaan komen (verleden) en waar we naartoe gaan (toekomst).

4768633_orig

 

Combinatie met de Bieb op school

Kiiunderen zijn ontdekkers, verkenners en wetenschappers. In de bibliotheek op school vinden zij antwoorden op hun vragen in verhalende en informatieve teksten.

Vragen stellen is een belangrijke vaardigheid. Het raadsel van alles wat leeft van Jan-Paul Schutten is een voorbeeld van een informatief boek met vragen en antwoorden.

In 2017 heeft de bovenbouw Jan-Paul Schutten persoonlijk ontmoet.