In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden leerlingen voorbereid op later. Maar welke kennis en vaardigheden hebben ze in de toekomst nodig?

Het montessorionderwijs maakt de onderwerpen van de 21e eeuw zichtbaar, voelbaar en bruikbaar.

Bee-Botbeebot-bij-daniel

Kinderen in de onderbouw werken met de Bee-Bot. Ze leren vooruitdenken en de basisbeginselen van het programmeren. De Bee-Bot voert de opdrachten uit; de grondplaten zijn hulpmiddelen om het denken te structureren. Op de foto ziet u kaarten. De kaarten geven de stappen weer.

Werken met de Bee-Bot stimuleert creatief denken, problemen oplossen, computational thinking, ICT-basisvaardigheden, samenwerken en communiceren.
 
Programmeren

De Bee-Bot kan ook in andere groepen ingezet worden. In de bovenbouw wordt van het concrete naar meer abstract gewerkt. Daarvoor gebruiken we Superlogo in combinatie met geometrie. Ook Code.org kan ingezet worden.

Superlogo-Nick-Fabrice

21e eeuwse vaardigheden