Verlof aanvragen

… voor buiten de schoolvakanties kan met het verlofformulier. De schoolleiding bepaalt aan de hand van de geldende wet- en regelgeving of uw verlofverzoek gehonoreerd kan worden. Voor advies kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Hengelo ingeschakeld worden.