De schakelklas

… zit in 2017 voor het eerst in de Anninksschool en is bedoeld voor kinderen die thuis met twee of meer talen worden opgevoed en daardoor soms (net) niet bij het aanbod in hun eigen groep kunnen aanhaken. De schakelklas heeft als doel kinderen uit groep 2 een extra taalimpuls te geven en hen zonder achterstand te laten starten in groep 3.

De schakelklassen in Hengelo worden mogelijk gemaakt door de Gemeente Hengelo, Stichting scholengroep Primato, Marcant-BSV en de Dr. Schaepmanstichting. Op dit moment zijn er zes locaties, verspreid over de verschillende wijken in de stad.

Kinderen van drie scholen

In de schakelklas van de Anninksschool (locatie Hengelo Centrum) zitten leerlingen van de St. Janschool, ’t Heem en de Anninksschool zelf en wordt geleid door Joline Hulstijn.

Dit doen we

We leren de kinderen heel veel nieuwe woorden, we oefenen met het maken van zinnen en we vergroten het taalbegrip. Verder besteden we aandacht aan het voorbereidend lezen en beginnende gecijferdheid. Natuurlijk doen we dit allemaal op een manier die bij jonge kinderen past.

Iedereen is van harte welkom om een kijkje in ons lokaal te komen nemen!