Oudergesprekken

Terug
27 september 2017

De oudergesprekken zijn ‘s middags en ‘s avonds. Groep 8 krijgt het voorlopig schooladvies.