Oudergesprekken

Terug
21 juni 2021

Tijdens deze week zijn de oudergesprekken. Deze oudergesprekken zijn facultatief. U kunt zelf aangeven of graag nog een gesprek zou willen. Het kan ook zijn de leerkracht(en) u uitnodigen voor een gesprek.