Oudergesprek facultatief

Terug
15 juni 2020

Indien nodig nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. De afgelopen periode zijn geen toetsen afgenomen. Deze zijn voor volgend jaar gepland. Alleen noodzakelijke gesprekken vinden nog voor de zomervakantie plaats.