OR vergadering

Terug
8 juni 2022

Onze ouderraad vergadert meerdere malen per jaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. Neem dan contact op met de OR.