OR vergadering

Terug
9 februari 2022

Onze ouderraad vergadert meerdere malen per jaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. Neem dan contact op met de OR door een mail te sturen naar: renske.vandermaar@symbiohengelo.nl