MR vergadering

Terug
3 februari 2022

Onze medezeggenschapsraad vergadert meerdere malen per jaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. Neem dan contact op met de MR door te mailen naar: mr.anninksschool@symbiohengelo.nl